Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Borger og Kulturhus
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked
Hogager Marked

Den første lørdag i august er der Hogager marked. Hogager marked er så småt ved at fylde 28 år. Det er en dejlig tradition for Hogager det er vigtigt for Hogager at tjene penge til den lille landsby i udvikling. Hver år til Hogager marked kommer tusindvis af mennesker med campingvogne plus at der kommer folk for at se revy, købe,


Vellykket gøgler - og markedsdag
i Hogager lørdag


Holstebro Dagblad skriver om Hogager Markedet
Hogager Gymnastik Forening havde ønsket at få et af de gode gammeldags markeder ud af det heste- og kræmmermarked de i lørdags stod som arrangør af, og det lykkedes til fulde. Trods regnvejr det meste af dagen meldte alle de handlende, at omsætningen havde været pæn.

Udbuddet var stort, og var man ikke interesseret i at i købe en af de 32 heste, der var til salg, kunne man fornøje sig med popcorn eller se[ på aktiviteter i de omkring 30 boder, der var opstillet på pladsen. Hogager Gymnastikforening havde selv opsat boder med skydetelt, tombola m. m. og de stod samtidig for mad - og drikkevarer, så der skulle være et pænt overskuds til foreningen.

Ca. 6000 mennesker nåede at tage turen omkring Hogager i løbet af lørdagen, og en af de første var folketingsmedlem; Kristen Poulsgaard, der sammen med sin kone var de første til at sætte penslen på et maleri, det vil tage ti år at få færdigt. Det var arrangørernes ide. at der de næste ni år skal komme en prominent person, og sætte sin streg på maleriet. I de mellemliggende hænger maleriet i foreningens  klubhus.

Kristen Poulsgaard kunne selvsagt ikke holde sig fra det politiske, og han malede et skydetelt, hvor kunderne skød til måls efter Anker Jørgensen og K. B. Andersen.

Markedet var ellers præget af gøglere, der tog sig tid til at underholde, når de ikke handlede, og visesangeren Jens Jørgen fra Thy, blev også en populær skikkelse på pladsen. Dagen sluttede med bal for omkring 400 mennesker, og der blev dermed sat punktum for et vellykket heste- og kræmmermarked.


Gammeldags Hestemarked i Hogager

Hogager Gymnastikforenings yngste og ældste medlem, Svend, på tre år, og Margrethe, 78 år, har taget hinanden i hånden for at inspicere opstillingen af boder og telte til hestemarkedet den 5. august. Arrangørerne regner med, der vil komme væsentligt flere handelsfolk end sidste år, og man satser på, at miljøet og stemningen fra de gamle handelsdage bliver genopfrisket

Det er først andet år, Hogager Gymnastikforening arrangerer hestemarked, men opfordringer fra flere sider har givet foreningen mod på at forsøge sig igen, og vil gerne lade det blive en tilbagevendende begivenhed. Initiativet til markedet skete egentlig på baggrund af de mange loppemarkeder, som efter arrangørernes mening var ved at overlappe hinanden, og da foreningens økonomi ikke var for opløftende, opstod ideen med at lave et hestemarked.

1992 Trine Bayer
Hogager Hede og Kræmmer­marked er vist kendt af alle i mi­les omkreds. Det er klubbens største aktivitet - uden for håndboldbanen. Markedet omfatter stort kødbanko. Markedsrevyen er blevet meget populært indslag og trækker hvert år mere end 1100 mennesker. Selve Hogager Marked er altid første weekend i august med musikalsk un­derholdning af populære danske kunstnere - og handelsmulighe­der for alle de 175 kræmmer boder der er på pladsen. Et festligt teltbal er der også plads til lørdag aften. Der handles så igen livligt hele søndagen inden vi begynder op­rydningen ved aftenstide. Dette arrangement trækker vir­kelig folk af huse langt ud over Holstebros kommunegrænse.

Markedsrevyen. - Et kapitel for sig

Har man sagt Hogager Marked har også sagt  Hogager Markedsrevy
Markedsrevyen har nu eksisteret i 20 år. siden dens start i 1982 har markedsrevyen været et fast indslag i markeds ugen Allerede fra starten har der været 2 forestillinger, som i de senere år har trukket fulde huse
Markedsrevyen er en sjov spændende lokal  revy
med satirisk tilsnit. Alle de medvirkende er lokale kræfter ligesom markedsorkestret er noget for sig idet musikkerne kun spiller sammen i markedsorkestret.
Tekster og musik bliver lavet kollektivt efterhånden som prøverne skrider frem. 

De medvirkende i Markedsrevyen 2009


Markedsorkestret som spillede til revyen 2009. 

Glimt fra de mange  Hogager Markeder der har været i løbet af årene

Et af de mange forlystelser.


Også den kendte kræmmer Jens Svendsen havde fundet vejen til Hogager.Holstebro Natteravne var dette år repræsenteret med en stand

Et andet indslag i markeds ugen er Markedsgudstjenesten der finder sted søndag morgen i det store telt kl. 8.00 hvor der kaffe og rundstykker til de fremmødte.
Ved gudstjenesten bliver der ringet i den gamle kirkeklokke fra 1924. Herunder ses sognepræsten Asger Petersen under Markedsgudstjensten.


Den gamle kirkeklokke fra 1924

Markedsgudstjenesten 2009